BORANG PENDAFTARAN PELAJAR ONLINE - MAAHAD TAHFIZ SAINS FATIMAH AZ ZAHRAH
PERHATIAN:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E, F, G
- Sila isikan semua maklumat
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PERMOHONAN KE SEKOLAH*
UNTUK KEMASUKKAN SESI*
UNTUK DARJAH*
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
 Nama Pelajar*
 Nombor KP / Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 No Surat Beranak* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tempat Lahir
 Tarikh Lahir*
 Umur
 Profil*
 Warganegara
 Alamat*
 Bandar
 Poskod
 Tel. Rumah
 Tel. Bimbit
 Email
 Pengangkutan ke Sekolah
 Penyakit/Alahan/OKU :


 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
 Nama*
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Pekerjaan*
 Gaji (RM)
 Majikan
 Alamat Pejabat
 Tel. Rumah H/P* :
 Tel. Pejabat Faks:
 Email
D. MAKLUMAT IBU
 Nama*
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Pekerjaan*
 Gaji (RM)
 Majikan
 Alamat Pejabat
 Tel. Rumah H/P*:
 Tel. Pejabat Faks :
 Email
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Bukan Penjaga)
 Nama
 Hubungan
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Alamat
 Tel. Bimbit
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email


Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.
Pihak Maahad Tahfiz Sains Fatimah Az Zahrah berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.